У нас ви знайдете великий асортимент якісного насіння різних культур: силосна  та зернова кукурудза, насіння олійного  та кондитерського соняшнику, олійного ріпаку, насіння цукрового та кормового буряку. Також ви можете купити у нас засоби захисту рослин, і отримати консультацію по технології вирощування культур, та технології  застосування засобів захисту рослин. Вирощений в Україні та оброблений оригінальними препаратами на сучасному обладнанні заводу «FullSeeds», - наш посівний матеріал має найвищі відзнаки якості та показники врожайності.

Наше підприємство є базовим дослідницько-випробувальним центром Всеукраїнського наукового інституту селекції ВНІС , є представником ВНІС в Київській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Команда наших селекціонерів - є авторами та співавторами частини представлених сортів та гібридів ВНІС, а також авторами декількох гібридів, сумісно створених з фахівцями аргентинської фірми "Palenta Tehnology". Ми співпрацюємо з виробником насіння французької селекції - ПП "Агроспецпроект", виробником власних гібридів кукурудзи ТОВ НВКФ " Селекта", виробником гібридів соняшника та кукурудзи Румунської та Молдовської селекції ТОВ "Агро-Ритм", виробником соняшника та кукурудзи сербської селекції ТОВ "ЮгАгролідер", виробниками насіння соняшника вітчизняної селекції ТОВ "Насіннєва база", ПП "Агронадія", Миколаївський інститут селекції, Інститутом землеробства УААН .

У нас вы можете увидеть широкий ассортимент качественных семян разных культур: силосная кукуруза, семена масличного и кондитерского подсолнуха, масличного рапса, семян сахарной и кормовой свеклы. Также вы можете купить у нас средства защиты растений, и получить консультацию по технологии выращивания культур, и технологии применения средств защиты растений. Выращенный в Украине и обработанный оригинальными препаратами на современном оборудовании завода «FullSeeds», - наш посевной материал имеет высокие награды качества и показатели урожайности.

Наше предприятие является базовым опытно-испытательным центром Всеукраинского научного института селекции ВНИС, является представителем ВНИС в Киевской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Команда наших селекционеров - являются авторами и соавторами части представленных сортов и гибридов ВНИС, а также авторами нескольких гибридов, совместно созданных специалистами аргентинской фирмы "Palenta Tehnology". Мы сотрудничаем с производителем семян французской селекции - ООО "Агроспецпроект", производителем собственных гибридов кукурузы ООО НПКФ "Селекта", производителем гибридов подсолнечника и кукурузы Румынской и Молдавской селекции ООО "Агро-Ритм", производителем подсолнечника и кукурузы сербской селекции ООО "ЮгАгролидер", производителями семян подсолнечника отечественной селекции ООО "Семенная база", ЧП "Агронадия", Николаевский институт селекции, Институтом земледелия УААН.

ЗВОРОТНІЙ ЗВЯЗОК
МИ В FACEBOOK